Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản
• Tên sách:

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản

• Mã: TĐTKT2021

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng cục Thống kê

• Năm xuất bản: Năm 2022

• Số trang: 230 trang

• Vận chuyển: Tận nơi khách hàng

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:
Thông tin điều khoản giỏ hàng...

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Năm 2021, Tổng cục Thống kê tiến hành Tổng điều tra kinh tế, trong đó cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể là một đối tượng điều tra nhằm thu thập thông tin về số lượng cơ sở, lao động, doanh thu, nguồn vốn, tài sản,... Ấn phẩm "Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản" đã phản ánh thực trạng hoạt động của khu vực này với một số chỉ tiêu cơ bản và đưa ra một số nhận xét, đánh giá khái quát về kết quả hoạt động của các cơ sở cá thể trong năm 2021.
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
Phần I: Tổng quan về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản qua kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021.
Phần II: Các biểu số liệu./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Tổng cục Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll