Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020
• Tên sách:

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020

• Mã: TĐTKT2021_FDI

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng cục Thống kê

• Năm xuất bản: Năm 2022

• Số trang: 498 trang

• Vận chuyển: Tận nơi khách hàng

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Để thấy rõ bức tranh về kết quả hoạt động và sự không ngừng lớn mạnh của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài trong những năm gần đây, Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố ấn phẩm "Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020".
Ấn phẩm cung cấp những đánh giá tổng quan và các bảng số liệu phản ánh mức độ phát triển của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả giai đoạn 2016-2020, gồm 2 phần:
Phần I: Tổng quan hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020.
Phần II: Số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Tổng cục Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll