Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả hoạt động thông tin và truyền thông
• Tên sách:

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả hoạt động thông tin và truyền thông

• Mã: TĐTKT2021

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng cục Thống kê

• Năm xuất bản: Năm 2022

• Số trang: 178 trang

• Vận chuyển: Tận nơi khách hàng

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:
Thông tin điều khoản giỏ hàng...

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Thông tin và truyền thông là hạ tầng của nền kinh tế số. Trong quá trình phát triển, các ngành dịch vụ Thông tin và truyền thông đã và đang bám sát xu thế thời đại. Từ kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Tổng cục Thống kê biên soạn ấn phẩm chuyên đề "Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả hoạt động thông tin và truyền thông". Nội dung ấn phẩm bao gồm những thông tin về cơ sở, lao động, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh tế, sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, qua đó sẽ thấy sự phát triển cũng như những khó khăn và thách thức của các ngành dịch vụ Thông tin và truyền thông trong những năm qua./.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Tổng cục Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll