Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 2015-2021
• Tên sách:

Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 2015-2021

• Mã: KT-XH_63 TINH/TP

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng cục Thống kê

• Năm xuất bản: Năm 2023

• Số trang: 1227 trang

• Vận chuyển: Tận nơi khách hàng

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Để bạn đọc có thêm thông tin về thực trạng và động thái tình hình kinh tế - xã hội cũng như nguồn lực phát triển của các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương của nước ta trong những năm gần đây, Tổng cục Thống kê trân trọng giới thiệu cuốn "Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 2015-2021" do Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê biên soạn.
Nội dung cuốn sách gồm hai phần: (1) Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm số liệu từ năm 2015 đến năm 2021 của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương được thu thập và tổng hợp từ nguồn số liệu do địa phương tính toán; (2) Số liệu kinh tế - xã hội tổng hợp cả nước, gồm số liệu của cả nước từ năm 2015 đến năm 2021./.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Tổng cục Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll