Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 2016 - 2018
• Tên sách:

Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 2016 - 2018

• Mã: KHXH_2018

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng cục Thống kê

• Năm xuất bản: Năm 2019

• Số trang: 419 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:
Thông tin điều khoản giỏ hàng...

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Nội dung ấn phẩm gồm hai phần chính: 
Phần thứ nhất: Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 3 năm 2016 - 2018, phân tích kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế với các nội dung: (i) Tổng quan động thái và thực trạng kinh tế - xã hội 3 năm 2016 - 2018; (ii) Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và phát triển doanh nghiệp; (iii) Các ngành kinh tế then chốt; (iv) Một số lĩnh vực xã hội, môi trường chủ yếu.
Phần thứ hai: Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Việt Nam 3 năm 2016 - 2018, bao gồm 230 biểu số liệu thống kê tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế 3 năm 2016 - 2018. Các biểu số liệu được xây dựng có hệ thống, phân tổ nhiều chiều, góp phần làm sâu sắc thêm những đánh giá, phân tích tình hình trong Phần thứ nhất; đồng thời cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội 3 năm 2016 - 2018 và những thông tin thống kê liên quan khác để người đọc có thể tiếp tục khai thác, sử dụng phù hợp với hoạt động nghiên cứu và triển khai của mỗi tổ chức, cá nhân./.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoai: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll